måndag 18 mars 2019

En angelägen berättare

Ken Dunn - "Live In L.A." - Trespass music 2019

Ken Dunn har ett stort hjärta för fred och rättvisa och han skriver sina sånger utifrån en orubblig övertygelse att kärlek och förståelse kan rädda världen. Det kan ju låta högtravande, men det är precis mot-satsen. Dessa sånger är lågmälda, men intensivt proppfulla med positiva budskap.

Efter fem fullängdsalbum och några EP-utgåvor har nu Ken Dunn spelat in en live-skiva helt solo på Kulak's Woodshed i North Hollywood. Förutom Ken's engagerade röst finns här endast hans eget gitarrkomp och därtill munspel på en låt.

De flesta av låtarna är utgivna tidigare, men helt solo och avskalat skiner dessa låtar ännu mer och lämnar avtryck så att det blir knäpptyst i konsertsalen. Och det, vet vi ju, tillhör ju inte det normala i Staterna...

Jag tror i och för sig att Ken Dunn's vanliga studio-skivor har större chans att nå ut till en bredare publik när de får lite mer fart av ett band, men den här skivan är gjort för er som förstår er på det ärliga och äkta, gemytligt framfört med närvaro och kvalitet.In times of uncertainty, there is opportunity
And you may think that I’m a fool, but I know love’s gonna rule
It’s a call to action, love reaction, taking it to the street
Raise your voices in a celebration of diversity
May you find what you’re made of - fire, wind, the earth and rain
May you find your own true love, and always be free from pain
- Ken Dunn


Länkar:
Ken Dunn's hemsida - en innehållsrik hemsida med musik att lyssna på och allt möjligt annat...
A DARKNESS SHARED... - Ken Dunn kommenterar mitt inlägg här på bloggen med fina ord.

Tidigare på bloggen:
Stark Canadiana med visioner - recension av "Wondrous Beauty" - augusti 2017
Ken Dunn - "Absence of Light" - Ett mörker som delas är aldrig lika mörkt - december 2016
Nära att missa... - recension av "The Great Unknown" - maj 2016

PLEASE NOTE: There is a translation in the comment section !


2 kommentarer:

 1. Translated into English:

  An urgent storyteller
  Ken Dunn - "Live In L.A." - Trespass music 2019

  Ken Dunn has a big heart for peace and justice and he writes his songs with a firm belief that love and understanding can save the world. That may sound a bit convoluted, but it is just the opposite. These songs are low-key, but intensely crammed with positive convictions.

  After five full-length albums and a few EP-releases, Ken Dunn has now recorded a live album solo at Kulak's Woodshed in North Hollywood. In addition to Ken's dedicated voice, there are just his own guitar and a harmonica on one song.

  Most of the songs are released before on his studio-albums, but completely solo and peeled off, these songs shine even more and leave such impact that there is an absolute silence in the room. And that, we know, does not occur so often in the States...


  Despite these observations. I believe, that Ken Dunn's studio recordings have a bigger chance of reaching a wider audience. They get a bit more speed with a band backing, but this record is made for those who understand really honest music, played with a true nerve and pure quality.

  Links:
  Ken Dunn's website (https://www.kendunnmusic.com/home) - with music to listen to and everything else...

  A DARKNESS SHARED... (https://www.kendunnmusic.com/home/blog/a-darkness-shared) - Ken Dunn's nice comments to my post here on the blog.

  Previously on the blog:
  Strong Canadiana with visions (https://thirsty-boots.blogspot.com/2017/08/ken-dunn-stark-canadiana-med-visioner.html) – Review of "Wondrous Beauty" – August 2017

  Ken Dunn - "Absence of Light" (https://thirsty-boots.blogspot.com/2016/12/ken-dunn-absence-of-light.html) - A darkness shared is never as dark - December 2016

  Nearly missed... (https://thirsty-boots.blogspot.com/2016/05/nara-att-missa.html) - Review of "The Great Unknown" - May 2016

  - ArT

  SvaraRadera
 2. Thank you so much for this wonderful review!

  SvaraRadera