söndag 20 augusti 2017

Ken Dunn - Stark Canadiana med visioner

Ken Dunn - "Wondrous Beauty" - Trespass Music 2017


Now that road is dividing
and it’s tearing me apart
But I know somewhere hiding
there’s a soul and there’s a heart
- Ken Dunn


Ken Dunn har jag tidigare skrivit om på bloggen några gånger. Jag har sedan dess lärt känna en kanadensare med stort hjärta både för den enskilda individen och för en bättre värld med en ödmjuk respekt för både miljö och rättvisa.

Jag har således stora förväntningar när jag lysssnar på nya albumet "Wondrous Beauty" som släpps den 1 september. Det första jag ser är ett konvolut som är bland det finaste jag sett på ett tag, ett riktigt konstverk av Libby Hunter's härliga foton.

Musikaliskt har Ken Dunn på denna sin 7:e skiva skalat av melodierna till ett mer "trubaduriskt" sound och låter sin egen gitarr, Anna Green's piano och Tyler Beckett's fiol skina i förgrunden. Det sprider en värme och ett lugn som lyser upp mitt sinne.

Textmässigt skriver Ken Dunn om det lilla och det stora, med övertygelsen om att, trots allt mörker, sprida hopp och en envis tro på mänskligheten.

I’ve been lost in a sea of pain, wandering a world gone insane
I’ve been waiting for a heart that beats, and a mind that can be free
I’ve been waiting for these eyes to see all the wondrous beauty
So take it gently, take it slow, there is only one thing to know
Live in love, it is the only way, never too late to start
Live in love, it is the only way, you must open your heart
- Ken Dunn
"Americana" från Kanada, det måste väl ändå bli "Canadiana"...?

Länkar:
Ken Dunn's hemsida - en innehållsrik hemsida med musik att lyssna på och allt möjligt annat...
A DARKNESS SHARED... - Ken Dunn kommenterar mitt inlägg här på bloggen med fina ord.

Tidigare på bloggen:
Ken Dunn - "Absence of Light" - Ett mörker som delas är aldrig lika mörkt - december 2016
Nära att missa... - recension av "The Great Unknown" - maj 2016

PLEASE NOTE: There is a translation in the comment section !


2 kommentarer:

 1. Ken Dunn - Strong Canadiana with visions

  Ken Dunn - "Wondrous Beauty" - Trespass Music 2017

  Now that road is dividing
  And it's tearing me apart
  But I know somewhere hiding
  There's a soul and there's a heart
  - Ken Dunn

  I have previously written about Ken Dunn a few times on the blog. I have since then learned to know a Canadian with a big heart, both for the individual and for a better world with a humble respect for both the environment and justice.

  So, I have big expectations when I listen to the new album "Wondrous Beauty", that will be released on September 1st. The first thing I see is a front cover that is among the finest I've seen for a while, a true artwork of Libby Hunter's beautiful photos.

  Musically, on his 7th album, Ken Dunn has dressed the melodies into a more "troubadouric" sound and his own guitar, Anna Green's piano and Tyler Beckett's violin shine in the foreground. It spreads a warm feeling and a calmness that lights up my mind.

  Ken Dunn’s lyrics are about the small and the big things in life, with a true conviction in, despite all the darkness around, spreading hope and a stubborn belief in humanity.

  I’ve been lost in a sea of pain, wandering a world gone insane
  I’ve been waiting for a heart that beats, and a mind that can be free
  I’ve been waiting for these eyes to see all the wondrous beauty
  So take it gently, take it slow, there is only one thing to know
  Live in love, it is the only way, never too late to start
  Live in love, it is the only way, you must open your heart
  - Ken Dunn

  "Americana" from Canada, I suppose that must be "Canadiana"...?

  Links:
  Ken Dunn's website (https://www.kendunnmusic.com/home) - with music to listen to and everything else...

  A DARKNESS SHARED... (https://www.kendunnmusic.com/home/blog/a-darkness-shared) - Ken Dunn's nice comments on my post here on the blog.

  Previously on the blog:
  Ken Dunn - "Absence of Light" (https://thirsty-boots.blogspot.com/2016/12/ken-dunn-absence-of-light.html) - A darkness shared is never as dark - December 2016

  Nearly missed... (https://thirsty-boots.blogspot.com/2016/05/nara-att-missa.html) - Review of "The Great Unknown" - May 2016

  - ArT

  SvaraRadera
 2. Thank you for the great review Tom!

  SvaraRadera