söndag 13 januari 2019

Ny regering till slut…?


Del 1: Här behövs krafttag

Så kanske vi får en S+MP-regering trots allt, fast i så fall under en kraftig C+L-piska.

Ok, vi slipper SD…! Vi slipper Kristersson...! Tack...! DET är odiskutabelt två stora plus…
Men, när man ser vad vi får i stället så känns politik som en enda lång suck…

Vi är i en situation där vi måste agera mycket kraftigare för att:
... rädda miljön globalt och stoppa temperaturhöjningar och andra utsläpp som kommer att avsevärt förändra inte bara ’hur’, utan även ’om’ våra kommande generationer har en framtid.
... rädda miljön regionalt och få slut på detta mördande av våra skogar. Bara vildsvinen trivs i dessa ogenomträngliga granplanteringar som ersätter levande skogar. Borta är stigar och gläntor, bär och svamp. Skogar, där vi kunde finna lugn och ro. Där vi kunde hämta ny kraft.
... få skillnaderna mellan fattiga och rika att minska, inre fortsätta öka. Den rikaste procenten har tillsammans mer tillgångar än resten av världen, enligt biståndsorganisationen Oxfam. Vi har fått allt större skillnader även i Sverige. Ett klassamhälle är inte bara orättvist, utan kan också bli en tidsinställd bomb…
... stoppa det oreflekterade våldet på gator och i hemmen. Det ökande och allt kraftigare våldet är på sikt ett hot mot både oss själva och hela grunden i vårt samhällsbygge.
... rädslan för allt okänt ska göra oss ännu mer rädda, och därmed avtrubbade och nedlåtande… Ingen människa som mår bra har behov av att attackera eller förlöjliga en annan människa!
... minska klyftorna mellan män och kvinnor, på arbetsplatser och i maktens korridorer. Jag tror att ju fler kvinnor med inflytande vi får, ju mjukare samhälle får vi som en direkt följd.
... eleverna ska uppleva skolan som meningsfull och utbildning det privilegium den faktiskt är. Det är sjukt att vi inte inser att en satsning på skolan återbetalar sig själv på sikt. Det behövs mer tid för möten och tålmodig ledsagan. Mer prov och tidigare betyg kan helt omöjligt vara lösningen!
... kulturell mångfald ska ses som en nödvändig förutsättning för vidgade vyer, större förståelse för det okända och för demokratins bestående. Kulturen har en otrolig förmåga att påverka oss eftersom den via känslor och innerlighet når oss där vi är som mest mottagliga.
... erkänna det uppenbara att ”tillväxt” måste definieras med andra faktorer än enbart pengar. Vi kan inte bara köra fortare och fortare…

Listan skulle kunna göras mycket längre…Del 2: Detta skulle vi få

Men om vi snart har en ny regering är det kanske inte så illa... Eller kan det bli ännu värre?
Vad kommer vi då att få…? En del positivt och en del nödvändigt… Men även detta:
 Ett ännu mer borgerligt ”S”. Jag som tycker de redan drivit en alltför högerinriktad politik…
 Sänkta skatter för de som inte behöver det…
 Mer pengar i de fickor som redan är välfyllda...
 Betyg från årskurs 4 för de skolor som ”vill”… Hjälp…!
 En kraftig markering att markägarna kan göra vad de vill med våra skogar… Hjälp...!
 Turordningsreglerna urholkas och fackföreningarnas inflytande avtar ytterligare. Antar att en del vill ha bort dem över huvud taget….
 Fri hyressättning, vilket medför större segregation och större orättvisa. Och på sikt ”små öar” av skyddade platser där ”obehöriga” ej får vistas. Klasskillnader… När blev det gamla Sydafrika en förebild?
 Våra skattepengar fortsätter gå till privata vinster inom skola och vård…
 Vapenexporten fortsätter och vi låtsas som ingenting…

Inte är väl det precis vad vi behöver…?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar