onsdag 13 december 2017

The Talbott Brothers - "Gray"Detta är inte bröderna Talbot som utgjorde den viktigaste ingrediensen i gruppen "Mason Proffit", tidiga country-rock-kreatörer som verkar tämligen bortglömda idag.

Nej, detta är en yngre brödraduo, Nick och Tyler Talbott från Nebraska, men nu lokaliserade i Portland. Och de stavar alltså Talbott med två "T" på slutet. "Gray" är brödernas tredje skiva efter debuten "The Road" 2013 och "Places" 2015.

Det som först märks är deras stämsång, det är ju något magiskt med brödrastämmor, och Talbott-bröderna lever väl upp till de mest omtalade. Därtill gillar jag deras spelglädje och attityd, det finns en närvaro och nerv som är alldeles uppenbar. Deras gitarrspel är uttrycksfullt och inspirerat. De skriver bra texter och deras kompositioner varierar från glada up-tempo låtar till eftertänksamma ballader. De har en hög lägsta-nivå och jag tror inte jag hittat en enda svag låt på alla tre skivorna, även om jag koncentrerat mig mest på den nyaste utgåvan "Gray".

Det är alltid kul att upptäcka nya förmågor som redan har gett ut flera skivor och det skulle förvåna om vi inte får höra mer av Nick och Tyler Talbott.

Länk: The Talbott Brothers hemsida - med låttexter och mycket annat.

Du kan även lyssna på brödernas tre skivor på Spotify.

Note: There is a translation in the comment section.
1 kommentar:

 1. Translated into English:

  This is not the Talbot brothers who were the most important members in "Mason Proffit", early country-rock creators that seems to be quite forgotten today.

  No, this is duo of two much younger brothers, Nick and Tyler Talbott from Nebraska, but now located in Portland. And they spell Talbott with two T:s at the end. "Gray" is the brothers’ third album after the debut "The Road" 2013 and "Places" 2015.

  What's first apparent is their vocal strength, it's something magical with brothers singing, and the Talbott brothers live up to the most famous ones. In addition, I like their attitude and it is very clear they have fun making music. There is a presence and a nerve that is quite obvious. Their guitar playing is expressive and inspired. They write good lyrics and their music range from happy up-tempo songs to thoughtful ballads. I don’t think I can find a single weak song on all three CD:s, although I’ve mostly concentrated on their latest album "Gray".

  It's always nice to discover new artists that already have released several albums and I would be amazed if we won’t hear more from Nick and Tyler Talbott in the future...

  Link: The Talbott Brothers’ website - with lyrics and much more.

  You can also listen to the brothers' three albums on Spotify.

  SvaraRadera