tisdag 6 september 2016

Lewis and Leigh - imponerande harmonier i världsklass

Lewis & Leigh - "Ghost" - Celticana Records 2016Jag har nu haft Lewis & Leigh's debutalbum "Ghost" i snart en månad och jag är fortfarande helt betagen av den klass och styrka de visar upp. En imponerande samling låtar framförda med dessa utsökta harmonier i absolut världsklass och med en charm och en innerlighet, blandat med lite pop-känsla och en stor portion glädje.

Jag citerar lite av vad jag tidigare skrivit om Al Lewis och Alva Leigh:

"Det finns röster som passar för varandra... och så finns det röster som passar så självklart med varandra att de växer ihop till en helhet, en tvåsamhet som inte går att ifrågasätta, de passar helt enkelt bara ihop som ying och yang... Alva och Al har dessutom ett överflöd av värme och charm. Det finns en uppenbar glädje runt dem som smittar allt i deras närhet.." (Lewis and Leigh - Harmonier i världsklass) 28 juni 2016

"All Night Drive" är med sina fantastiska stämmor och oemotståndliga melodi det vackraste jag hört på ett bra tag. (...) Det här är helt enkelt så enastående vackert och känslosamt att man måste vara gjord av sten för att inte bli ordentligt påverkad...!
(Vad gör man efteråt...?) 19 juni 2015

"Walesaren Al Lewis, som varit på bloggen åtskilliga gånger, och Alva Leigh från Mississippi bildar en duo som fullkomligt gnistar av charm, utstrålar glädje och gör musik som känns absolut självklar. Finns det någon rättvisa måste det här bli en hit..."
(Paradis med charm och glädje) 25 januari 2015

Duon har tidigare gett ut 3 EP:n i liten upplaga och därtill några singlar digitalt, och du kan lyssna på alla dessa låtar på deras Soundcloud-sida. Tre av låtarna finns också med här, men i övrigt är det nya alster. En kort skiva på 30 minuter, men när det är så här bra och med harmonier i absolut världsklass... ja, då spelar det ingen som helst roll...

Länkar:
Lewis & Leigh - där du också kan läsa om hur de träffades och musikaliskt tycke uppstod...

Lewis & Leigh på Soundcloud - där du kan lyssna på alla låtar från deras tre olika EP-skivor, samt den fantastsika singeln "Paradise".
1 kommentar:

 1. Translated into English:
  Lewis and Leigh - impressive world class harmonies
  Lewis & Leigh - "Ghost" - Celticana Records 2016

  I have now listened to Lewis & Leigh's debut album "Ghost" for almost a month and I'm still so captivated by the class and strength they show. An impressive collection of songs performed with these awsome harmonies of absolute world class, and with so much charm and nerve, mixed with a little pop-feeling and a sense of joyfulness.

  I will now quote some of what I previously have written about Al Lewis and Alva Leigh:
  "There are voices that are made for each other... and then there are voices that fit so naturally with each other that they grow together into a unit that is impossible to question, they simply fit together like ying and yang... Alva and Al also have lots of warmth and charm. There are so much happiness that surrounds them that it sheds to everything that is nearby." (Lewis and Leigh – Harmonies in world class) June 28, 2016 http://thirsty-boots.blogspot.com/2016/06/lewis-leigh-harmonier-i-varldsklass.html

  "Drive All Night" is with their amazing harmonies and this irresistable melody the most beautiful song I've heard for a long time. (...) This is simply so outstandingly beautiful and emotional that you must be made of stone not to be touched deeply...! (What do you do afterwards...?) June 19, 2015 http://thirsty-boots.blogspot.com/2015/06/vad-gor-man-efterat.html

  "Welshman Al Lewis, who I have written about here on this blog several times, and Alva Leigh from Mississippi forms a duo that sparks of charm, joy and they make music that feels timeless. If there is any justice at all this should be a big hit ..." (Paradise with charm and joy) January 25, 2015 http://thirsty-boots.blogspot.com/2015/01/paradis-med-charm-och-gladje.html

  The duo have previously released three EP:s in small editions and also some singles digitally, and you can listen to all those songs on their Soundcloud page. Three of the songs are also included here, but otherwise it is all new creations. A short album of 30 minutes, but when it is this good, and with these stunning harmonies ... well, then that does not matter at all ...

  Links:
  Lewis & Leigh (http://www.lewisandleigh.com/) - where you can read about how they met and made musical connection...
  Lewis & Leigh on SoundCloud (https://soundcloud.com/lewisandleigh) - where you can listen to all the songs from their three EP:s, as well as the fantastic single "Paradise".

  - ArT

  SvaraRadera