måndag 26 mars 2018

Skolbiblioteken i Eskilstuna

Skolverket:
”Skolbiblioteket är inte bara böcker. Det är en pedagogisk resurs för undervisning och skolarbete. Skolbibliotekets verksamhet ska användas som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens”.

Skollagen:
Beslut om ny skollag träder i kraft juli 2018 och säger så här om skolbibliotek: ”Eleverna ska ha tillgång till skolbibliotek. Biblioteket ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Vidare framgår att litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt ska främjas.”

Eskilstuna Kommun:
Gör sig av med personal och sparar kraftigt in på skolbiblioteken...

Ansvarig politiker: Moderaternas Jari Puustinen:
”Vi ska bli Sveriges bästa skolkommun”...

Min kommentar:
Visst är det bra med visioner, men... Själv tänker jag vinna Elitloppet på Solvalla. Barfota...!Paper Aeroplanes har en helt annan syn på böcker.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar