tisdag 4 april 2017

Sprudlande intensitet med Jim och Sam

Jim and Sam, Intiman i Västerås 2017-04-04Att behålla, ja nästan öka, intensiteten när du lugnar ner tempot i en låt är en svår konst och inte alla förunnat. Jim and Sam är inget annat än helt fenomenala på just det... Deras två röster kompletterar varann så otroligt bra och de fyller i, duellerar och smälter samman om vart annat, så som det vore en självklarhet. Jim ackompanjerar effektivt på sin akustiska gitarr, ibland sparsmakat och ibland så expressivt så man tror att alla strängar kan gå samtidigt...

Jim Hanft och Samantha Yanock kommer från Los Angeles och är nu ute på en årslång turné där de gör en konsert varje dag under ett helt års tid och de börjar närma sig ett halvår av framträdanden både i Sverige, Europa och hemma i staterna. Men inte ett uns av tecken på trötthet eller ointresse.

De berättar spontant om låtarna och en massa annat. Ibland skämtsamt och avslappnat, och ibland allvarligt om det som ligger bakom deras kompositioner. När de innan "Holy Water" berättar om hur deras olika bakgrund sågs som ett problem i deras familjer är det rörande och jag tror alla i den fåtaliga publiken blir ordentligt berörda:De står där tätt intill varandra på scenen, ofta vända mot varandra och de sjunger så snyggt och varierat, rör sig flitigt och ser på varann med en sån uppenbar kärlek och värme att det är som en osynlig ram av blommar omkring dem...

Efteråt pratar de med gästerna och signerar sin EP. Trevligt och naturligt avslappnade.

Det är så här musik alltid borde upplevas och det är så här möten mellan artist och publik alltid borde vara...

Bor du i Karlskoga, Tranås, Arboga eller Hallstahammar har du en ypperlig chans att vara med om detta de närmaste dagarna. Bor du i, eller närheten av, Västerås borde du kolla upp programmet på Intiman lite oftare. Ett riktigt trevligt ställe med en hel del bra musik-arrangemang som förtjänar betydligt fler besökare.Länkar:
Jim and Sam's hemsida - med en hel del att lyssna på...

Intiman i Västerås hemsida - med både tillbaka- och framåt-blickar...

Tidigare på bloggen:
10 DECEMBER 2016: Jim and Sam + Meadows - "Take It Easy"

17 JUNI 2014: Höstens nyheter att längta till...

23 FEBRUARI 2013: Skåpmålarmusik del 10: Jim Hanft

29 OKTOBER 2010: Jim Hanft och en fastvuxen gitarr

Sam, jag och Jim efter konserten.


3 kommentarer:

 1. TRANSLATED:

  Exuberant intensity with Jim and Sam
  Jim and Sam, Intiman in Västerås 2017-04-04

  To keep, or even increase, the intensity when you slow down the tempo of a song is a difficult art, and not all performers have the ability. Jim and Sam are nothing but absolutely phenomenal on doing this... Their two voices complement each other so incredibly good and they fill in, duels or merge alternately, so it all seems so natural. Jim plays effectively on his acoustic guitar, sometimes sparse, sometimes so expressive all strings could break...

  Jim Hanft and Samantha Yanock come from Los Angeles and they are now on a yearlong tour, in which they’ll play a concert every day for a whole year and they are soon halfways, playing in Sweden, Europe and back home in the States. But not a shred of looking tired or a lack of interest.

  Between songs they talk spontaneously about the songs and a lot of other things. Sometimes playful and relaxed, and sometimes serious about what’s behind their compositions. When they before "Holy Water" tell the story of how their different backgrounds were looked upon as a problem in their own families, I believe everyone in the sparse audience are deeply concerned:

  They are standing very close together on stage, often facing each other and they sing so fine and varied, moving around a lot and looking at each other with such obvious love and warmth, that it is just like an invisible frame of flowers around them...

  After the show, they talk with the visitors and sell and sign their EP. Very nice and they look naturally relaxed.

  This is the way that music always should be experienced and this is how encounters between the artists and the audience always should be...

  If you live in Karlskoga, Tranås, Arboga or Hallstahammar, you have an excellent chance to be part of this show in the coming days. Do you live in, or near, Västerås, you should check the program from Intiman a little more often. A really nice place with lots of great music-events that deserve a lot more visitors.  Links:
  Jim and Sam's homepage - with lots of music to listen to...
  http://wearejimandsam.com/

  Intiman in Västerås website – looking both backwards and forwards
  http://www.intimanvasteras.se/

  Earlier on this blog:
  December 10, 2016: Jim and Sam + Meadows - "Take It Easy"
  https://thirsty-boots.blogspot.com/2016/12/jim-and-sam-meadows-take-it-easy.html

  June 17, 2014: Autumn releases to look forward to...
  https://thirsty-boots.blogspot.com/2014/06/hostens-nyheter-att-langta-till.html

  February 23, 2013: Painting Furniture part 10: Jim Hanft
  https://thirsty-boots.blogspot.com/2013/02/skapmalarmusik-del-10-jim-hanft.html

  October 29, 2010: Jim Hanft and a guitar nearly attached to his arm
  https://thirsty-boots.blogspot.com/2010/10/jim-hanft-och-en-fastvuxen-gitarr.html

  SvaraRadera
 2. Vilken fantastisk beskrivning du gav av konserten. Instämmer helt i det du skriver. Välkommen åter till Intiman!

  SvaraRadera