tisdag 1 augusti 2017

Hope In High Water - Melankoli med intensiv närvaro

Hope In High Water - "Never Settle" 2017Det finns många par som gör musik ihop. Det finns många par som därtill gör det riktigt bra.
Det är ytterst få som visar en sådan spröd känsla att det just därför blir så intensivt starkt. Av vemod, melankoli och frustration kan man med rätt känsla bygga musik som blir så angelägen att den inte går att skaka av sig. Och på något märkligt sätt får den lyssnaren att må bättre...

"Hope In High Water" är Josh Chandler Morris och Carly Slade. De kommer från Milton Keynes, 80 km norr om London. De gav förra året ut EP:n "When Sorrow Calls" med fyra låtar och i maj kom det ett album kallat "Never Settle". Tre av låtarna på EP:n finns även med på nya skivan. Det är bra, för så bra musik får inte bara gå förbi utan att bli ordentligt uppmärksammad...Hope In High Water. Två röster som verkligen berör med ganska sparsmakat komp på gitarr och banjo, ibland förstärkta med bas och trummor. Det är något i deras närvaro som skapar den nerv de snickrar ihop sina låtar med. Det må vara stor del melankoli och frustration, men det fungerar som ett känselspröt byggt av intensitet och angelägenhet.Det är bara att konstatera: Detta är bra... Mycket bra...!

Länk:
Hope In High Water - Hemsida med det viktigaste och lite till.

PLEASE NOTE: There is a translation in the comment section !


1 kommentar:

 1. Translated into English:

  Melancholy with intensive presence

  Hope In High Water - "Never Settle" 2017

  There are many couples who make music together. There are also many couples who does it really good. There are very few who show such a crisp feeling that it makes the music intensely strong. By using melancholy and frustration, you can create music that becomes so eagerly intense that it is impossible to shake it off. And in a strange way, the listener will feel better…

  "Hope In High Water" is Josh Chandler Morris and Carly Slade. They come from Milton Keynes, 80 km north of London. Last year they released the EP "When Sorrow Calls" with four songs and in May this year an album called "Never Settle" was released. Three of the songs on the EP are also featured on the new album. That's good, because such good music deserves a lot more attention…

  Hope In High Water. Two voices that really touch you, with rather sparse accompaniment on guitar and banjo, sometimes with bass and drums. There is something special in their presence that creates the nerve they are creating their songs with. It may be a great deal of melancholy and frustration, but it works perfectly with such a strong intensity and presence.

  There is just one more thing to say: This is good… Very good…!

  Link:
  Hope In High Water - Homepage with the most important stuff and some more.

  SvaraRadera