söndag 25 juni 2017

En trevlig kväll i Edinburgh

Underhill Rose + Jonas and Jane - The Voodoo Rooms, Edinburgh, 2017-06-15

När vi väl fått reda på rätt lokal på Voodoo Rooms, så blev det en riktigt trevlig första
kväll i Edinburgh.Jonas and Jane, ett par från Surrey i UK, började och de spelar Americana-influerad musik. Det var omöjligt att inte komma att tänka på Jim and Sam, med tanke på den slags mikrofon de båda paren har, samt en snygg tjej som sjunger riktigt bra och en gitarrspelande kille med lite rödaktigt hår. Men Jonas and Jane har sitt eget sound och det blev en trevlig och omväxlande stund på mysiga Voodoo Rooms.

De imponerade med både bra material och ett inspirerat framförande. Charlie Jonas spelar både gitarr, dobro och banjo, samt bidrar även med pedal steel på Underhill Rose's del av kvällen. Jonas och Jane delar oftast på sången och Jane sjunger med en närvarande glädje som sprider sig till de som lyssnade.

Efteråt köpte jag deras båda EP-skivor och de kan varmt rekommenderas!Underhill Rose är en tjej-grupp från North Carolina och de har just släppt sitt första live-album efter att de tidigare gjort tre studio-skivor. De består av Eleanor Underhill på banjo och sång, Molly Rose Reed på gitarr och sång, samt Salley Williamson på kontrabas och sång. Det blir en hel del finstämd musik någonstans i gränslandet mellan bluegrass och singer/songwriter.

Alla tre bidrar med sånger och det är både trevligt och bra. Molly Rose Reed är en mycket vacker kvinna och sjunger bra och skriver bra låtar. Salley Williamson ger det hela en skjuts med sitt distinkta bas-spel. Men det är Eleanor Underhill som fångar min uppmärksamhet med sin lite hesa och känsligt närvarande sång, samt med sitt ibland lite ovanliga sätt att kompa på banjo. Därtill spelar hon munspel och skriver ruskigt bra låtar.

De bjuder upp Jonas och Jane på scenen och avslutar med ett par låtar av Gillian Welch och John Prine. En stark och suggestiv avslutning på en riktigt mysig kväll med artister som verkligen bjuder på sig själv i den lilla men trevliga lokalen på Voodoo Rooms. Efteråt blev det avslappnat snack med publiken och de flesta tror jag köpte någon skiva och fick den signerad.

Väl hemma lyssnar jag till nya live-skivan och slås av hur bra det formatet passar gruppen. Dessa tjejer kan gå långt och jag är övertygad att de kommer behålla sitt jordnära och sitt trevliga sätt även om de skulle slå igenom stort.Länkar:
Underhill Rose - Hemsida med många klipp att lyssna på...

Jonas and Jane - Hemsida som också innehåller en hel del att lyssna på...

PLEASE NOTE: There is a translation in the comment section !


1 kommentar:

 1. A really nice evening in Edinburgh.

  Underhill Rose + Jonas and Jane - The Voodoo Rooms, Edinburgh, 2017-06-15

  Once they told us the right room at Voodoo Rooms, it became a really nice first evening in Edinburgh.

  Jonas and Jane, a couple from Surrey in the UK, started and they played Americana-influenced music. It was impossible not to think of Jim and Sam, considering the kind of microphone they both have, as well as a nice girl who sings really well and a guitar-playing guy with red hair. But Jonas and Jane have their own sound and they gave us a nice and varied show in Voodoo Rooms.

  They impressed with good material and an inspired performance. Charlie Jonas plays both guitar, dobro and banjo, and also contributes with pedal steel on Underhill Rose's part of the evening. Jonas and Jane usually share the singing and Jane sings with an obvious joy that reaches all those who listened.

  Afterwards I bought their two EPs and they are both highly recommended!

  Underhill Rose is a girl-group from North Carolina and they have just released their first live album after making three studio albums. They consist of Eleanor Underhill on banjo and vocals, Molly Rose Reed on guitar and vocals, and Salley Williamson on double bass and some vocals. They created a lot of fine music somewhere in the borderland between bluegrass and singer / songwriter-stuff.

  All three girls write songs and they do it well. Molly Rose Reed is a very beautiful woman and she sings well and writes fine songs. Salley Williamson gives the sound a real punch with her distinctive bass-playing. But it is Eleanor Underhill who captures my attention with her little hoarse and sensitive vocals, as well as her sometimes unusual way of playing the banjo. In addition, she also plays harmonica and writes some really good songs.

  They invite Jonas and Jane back on stage and finish the evening with a couple of songs by Gillian Welch and John Prine. A strong and suggestive way to end a really cozy evening: Artists that really expressed themselves in the small but comfortable room at Voodoo Rooms. Afterwards, there were some relaxed meetings with folks from the audience and i believe most people bought a CD or two and got them signed.

  Now at home, I listen to the new live CD and realize how well this format suits the group. These girls can go a long way and I'm convinced that they will keep their cool attitude and nice ways, even if they will have a major break-through.

  Links:
  Underhill Rose - Homepage with many clips to listen to ...
  Jonas and Jane - Homepage that also contains a lot to listen to ...

  // ArT

  SvaraRadera