fredag 12 juni 2015

En helkväll med The East Pointers

The East Pointers - Green Note, London 2015-06-09


Kanadensiska The East Pointers intog i tisdags den lilla scenen på Green Note i Camden Town i London och från första låt spreds värme och musikalitet i lokalen. Vilket drag...! Det fanns många nyanser och stor variation i den oftast instrumentala musiken med tydliga influenser från irländsk folkmusik.Det var länge sen jag hörde ett så fräscht sätt att arrangera dansant folkmusik, dessutom med flertalet egenhändigt komponerade låtar, främst av banjospelaren Koady Chaisson. Hans fingerfärdiga spel gav musiken både fart och variation. Vid ett tillfälle solade han som på en elektrisk gitarr, riktigt läckert...!

Hans kusin Tim Chaisson spelade fiol så det stod härliga till, dessutom använde han med fötterna en slags rytm-platta som gav låtarna stadga, samt en tamburin med vänsterfoten. Kusinerna kommer från Prince Edward Island med flera generationer av fiolspelare och musikanter i släkten.

Gitarristen Jake Charron från Ontario är mycket duktig på att variera sitt spel och bidrar med både fart och finess. Vid några tillfällen framförs även några sånger, med närvaro och känsla. Alla tre sjunger befriande chosefritt och stämmorna sitter perfekt och är både personliga och tilltalande. Lyssna här när de framför "Cold":En extra dimension är det trevliga spontana mellansnacket med skämt, berättelser och iakktagelser. I pausen pratar de med flera av besökarna och efteråt säljer de skivor och tackar när gästerna är på väg ut. Vilka trevliga grabbar...!

Under kvällen blir det ett par gånger några som dansar på den lilla ytan framför scenen, och de dansar verkligen bra...!

Just när jag skriver detta nås jag av nyheten att lilla Green Note, med en kapacitet på max 65 besökare, har överlägset vunnit priset "London's Favourite Music Venue Award", före bl.a. Union Chapel på andra plats och Royal Albert Hall på femte. Det säger en hel del när en liten musikpub vinner ett sådant pris före "jättarna"... Stort GRATTIS Green Note...!!

Länkar:
The East Pointers hemsida - där du kan lyssna på deras EP.

Green Note's hemsida - Bland annat är Joel Rafael på ingång...


1 kommentar:

 1. TRANSLATED: It is sometimes hard to translate what you write, but this is the main story:

  A nice evening with The East Pointers

  The East Pointers - Green Note, London 2015-06-09

  The East Pointers from Canada entered the small stage at the Green Note in Camden Town in London, and from the first tune there were warmth and great music filling up the room. An intense power...! There were many variations in the mostly instrumental music, with clear influences of Irish folk music.

  It’s been a long time since I heard such fresh arrangements of danceable folk music. They also played several self-composed tunes, mainly by banjo player Koady Chaisson. His delicate fingerpicking gave the music both speed and variation. At one point he played a solo just like it was on an electric guitar, really cool...!

  His cousin Tim Chaisson played the violin with power and very heartfelt, and furthermore, with his feet he used a kind of rhythm-plate, that gave the tunes a solid power, and a tambourine with his left foot. The cousins come from Prince Edward Island and have several generations of fiddlers and musicians in their families.

  Guitarist Jake Charron, from Ontario, varies his playing and gives the sound both speed and finesse. They also sing a few songs. All three sing harmonies and the voices fit perfectly together and are both personal and appealing. Listen here when they sing "Cold":

  Another dimension is the spontaneous chanter between songs, with jokes and stories. During the break, they talk with the visitors and afterwards they sell CD:s and thank the guests when they are on their way out. Really nice and friendly guys...!

  A few times during the evening some people danced in front of the stage, and they danced really good...!

  Just as I am writing this, I get the news that Green Note, with a capacity of 65 visitors, has won the award "London's Favourite Music Venue Award", prior to Union Chapel in second place and the Royal Albert Hall as number five. It says a lot when a small music-pub can win such an award and outclass the "giants"... Congratulations Green Note... !!

  Links:
  The East Pointers website - where you can listen to their EP.
  Green Note's website - Among other things, Joel Rafael will soon be playing here.

  SvaraRadera