söndag 27 mars 2011

Charm och attraktionskraft

Sarah Howells och Richard Llewellyn i Paper Aeroplanes har gett ut ett nytt mini-album, "We Are Ghosts". Sju låtar med så mycket charm och attraktionskraft att det snabbt invaderat min tillvaro och för en gångs skull hittar jag knappt ord att beskriva det med.

Det börjar med en genialisk två-minuters-låt "Days We Made", så enkelt uppbyggd, men så envist påträngande att du inte har en chans att värja dig. Tänk att vara den person som inspirerat en sån kärleksförklaring... Bland de bästa nya låtar jag hört på bra länge!

Sen följer "Safe Hands", lika oemotståndlig den! Sarahs uttrycksfulla akrobatiska sång tar ut svängarna rejält och det täta kompet med gitarrslingor och mandoliner sitter luftigt som en drake vinden just gripit tag i. Minst lika bra den, eller…?

Följer gör fem låtar till med både glädje och djup, så läckert framförda att man undrar var de hittar dessa melodier… Var och en skulle stå ut på de flesta andra skivor, men här är de bara en i mängden. "My First Love" har klar hit-potential, medan "Same Mistakes" och den avslutande "Save It" båda har en melankolisk styrka och frustration som är så vacker, men ändå berör ordentligt.

"We Are Ghosts" är inspelad hemma i Richards lägenhet i Cardiff och har ändå ovanligt rik klang i dessa torra digitala tider. Om inte deras två första skivor (som Paper Aeroplanes) i framtiden kommer att beskivas som klassiker, mästerverk, ja då beror det på att de kommer göra ännu bättre skivor i framtiden… Hur det nu ska gå till…?

Fodralet pryds av Sarah Jamesons fina träd-teckning, missa inte att kolla in alla hennes teckningar! Imponerande och varierat som gör en trädälskare matt ända ut i tårna…. och de andra teckningarna och även hennes fotografier är minsann inte långt efter….

Länkar:
Paper Aeroplanes hemsida - Du kan lyssna under "Media", och även ladda hem en låt gratis! Sarah Jameson's teckningar - Teckningar och foton du inte kan få nog av!

Fler positiva recensioner:
Plastik Magazine - "If you’re looking for a sweet, lovely album to listen to for days when you leave work feeling like you’re dead, you should get this one".
Like a Skeleton Key - "Every track is evocative and really heart wrenching, but most importantly relatable".
BBC Music - "With songs this good, Paper Aeroplanes deserve a far wider audience".

Lyssna på Spotify:

1 kommentar:

 1. Translated into English:

  Charm and attraction

  Sarah Howells and Richard Llewellyn in Paper Aeroplanes have released a new mini-album, "We Are Ghosts". Seven songs with so much charm and attraction that it quickly invaded my life and for once I hardly find the words to describe it.

  The album starts with an ingenious two-minute track "Days We Made", so simple, but so stubbornly insistent that you don't stand a chance not to get affected. Imagine being the person who inspired these words of love... Among the best new songs I've heard for a very long time!

  Then follows "Safe Hands", just as irresistible! Sarah's expressive acrobatic vocals turns dramatically and the accompaniment of guitar loops and mandolins are lifting like a kite the wind just grabbed hold of. At least as good as "Days We Made", or ...?

  After that five songs with both lightness and deep, so deliciously performed it makes you wonder where they find these songs... Each one would stand out on other albums, but here they are only one of many. "My First Love" has a clear hit potential, while "Same Mistakes" and the concluding "Save It" both have a melancholy strength and frustration that is so beautiful, yet concerns properly.

  "We Are Ghosts" were recorded at home in Richard's apartment in Cardiff and still the sound is exceptionally crispy in these digital times. If their first two albums (as Paper Aeroplanes) in the future won't be described as classics, masterpieces, well, that's only because they will make even better records in the future ... If it really is possible...?

  The cover is decorated by Sarah Jameson's beautiful tree-drawing, be sure to check out all her drawings! So impressive it makes a tree-lover shiver all over... and her other drawings and her photographs are certainly not far behind...

  Links:
  Paper Aeroplanes website - You can listen in "Media", and even download a song for free!
  Sarah Jameson's drawings - drawings and photos, you can't get enough of!

  Further positive reviews:
  Plastic Magazine - "If you're looking for a sweet, lovely album to listen to for days-when you leave work feeling like you're dead, You Should get this one."
  Like a Skeleton Key - "Every track is evocative and really heart wrenching, But most importantly relatable".
  BBC Music - "With songs this good, Paper Aeroplanes deserve a father WIDER audience."

  Listen on Spotify:
  Paper Aeroplanes - We Are Ghosts
  Paper Aeroplanes - The Day We Ran Into The Sea

  - ArT

  SvaraRadera