onsdag 20 maj 2015

Scott Merritt gör musik igen!

Scott Merritt - "Of" - Limited Edition LP 2015

Scott Merritt tillhör mina obskyra favoriter och hans album "Violet and Black" från 1990 anser jag vara ett av de fem bästa alla kategorier. Lyssna t.ex. på "Burning Train", "Violet and Black", eller "Bell To Bell".

"Violet and Black" är en fullständigt fantastisk skiva där varje ton, varje trumslag, varje inandning, varje betoning känns absolut självklar. Och så finns det en energi som bara sprudlar fram... Och därtill en unik finessrikedom av spännande och överraskande arrangemang.


Hur musikvärlden missat denna pärla är helt obegripligt!

Förra skivan "The Detour Home" kom 2002, så något hopp om en sjätte skiva hade jag nog knappt längre. Men, eftersom en ny konsert dök upp på You Tube för ett år sedan, så hade hoppet väckts till liv igen...

Nu finns "Of" att beställa som kombinerad LP och CD från Scotts egen hemsida.

Denna gång är det lågmält och avskalat. Scott Merritt spelar främst tenor ukulele oerhört fascinerande, texterna är lika lyriskt påhittiga som vanligt och Scott sjunger med en inlevelse som nästan sliter lyssnaren i stycken. Jeff Bird spelar bas med effektfull dynamik på några låtar.

"Bragging Right" och "Willing Night" är typiska Merritt-sånger som jag skulle kunna höra hundratals gånger i rad och ändå hitta nya upptäckter i. Men alla åtta låtar är dynamiska knippen av sprudlande styrka, trots sin lågmäldhet.

Detta är smalt, och spellängden är bara dryga halvtimmen, men det är alldeles speciellt. Så långt bort från allt kommersiellt det går att komma, avskalat till naken utsatthet och med en påträngande närhet. En stor musikkonstnär har gett oss ännu ett album att älska.

Det är något magiskt över Scott Merritt's musik. Andas in och lyssna...!


1 kommentar:

 1. Translated into English:

  Scott Merritt makes music again!

  Scott Merritt - "Of" – Limited Edition LP 2015

  Scott Merritt is one of my obscure favorites, and I would rank his album "Violet and Black" from 1990 as one of the five best albums in all categories. Listen to e.g. "Burning Train ',' Violet and Black", or "Bell To Bell".

  "Violet and Black" is an absolutely amazing album where every note, every drum-beat, each inhalation, each emphasizing feels so exactly right. And there is an enormous energy and many unique and exciting arrangements.

  How the music world could miss this gem is totally unbelievable!

  His latest album "The Detour Home" was released in 2002, so any hope of a sixth disc seemed unlikely to come true. But, as a new concert appeared on YouTube about a year ago, the hope had somehow returned...

  Now you can order "Of" as a combined LP and CD set from Scott's website.

  This time the music is subtle and low-key. Scott Merritt mainly plays tenor ukulele extremely fascinating, the lyrics are just as inventive as usual and Scott sings with an empathy that touches every inch of me. Jeff Bird plays bass effectively on some songs.

  "Bragging Right" and "Willing Night" are typical Merritt songs that I could hear hundreds of times and still find new aspects every time. But all eight songs are full of strength, despite the bare instrumentation.

  This is a quite narrow album, and the total length is only just over half an hour, but it is very special. So far away from everything commercially as possible, stripped down to vulnerability and with an intrusive presence. A great music adventurer has given us yet another album to love.

  There is something magical about Scott Merritt's music. Breathe in and listen...!

  SvaraRadera