lördag 6 november 2010

Att bryta mönstret
... och utmana inlärda konventioner. Att se möjligheter även om man måste lära sig att ge upp invanda beteenden och automatiserade reflexer. Det är vad denna bilist utanför Highbury, Arsenals legendariska arena som nu är ombyggd till lägenheter, gjorde och helt enkelt insåg att bilen visst fick plats i den lilla luckan, det var bara att parkera lite annorlunda...

Tänk vad det är givande och hur tyngdlös du känner dig när du utmanar dig själv och alla inlärda mönster och bryter ny mark, får nya ingivelser och spränger gränser. När du blir inspirerad av den gemenskap du delar med andra. När du vägrar säga "Det går inte..." utan möjligtvis tillåter "Det gick inte..." när du väl har försökt! Tänk hur mycket (eller snarare hur lite) som vore möjligt idag om ingen tidigare prövat "det omöjliga".


Let the bells ring out in the heartland
Let all the poets come to pen
May they write in praise of celebration
The salmon goes upstream once again
Close your eyes
Listen to the river
Open your heart now
Listen to the river
- Luka Bloom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar