söndag 20 februari 2011

Steve Noonan - efter 40 årSteve Noonan gick på samma skola som Jackson Browne och Greg Copeland, och var som en mentor har Jackson berättat. Steve var också den första av de tre vännerna att få skiv-kontrakt 1967. Men oenighet med producenten Paul Rothchild (känd från jobb med Doors och Janis Joplin) medförde att skivan inte blev vad Steve ville. Den släpptes ändå, men inget hände och först för några år sedan blev den återutgiven på CD. Skivan innehöll hans egna sånger och flera av Jackson Brownes tidiga ännu idag outgivna låtar och en sång de skrev tillsammans.

Det tog 40 år för Steve Noonan att ge ut en uppföljare. 40 år då han fortsatte skriva låtar, spela på gator och fester, allt medan han samlade livserfarenhet och utvecklade sin egen stil. När han själv gav ut sin andra skiva var förutsättningarna helt annorlunda. Nu blev det just som Steve ville ha det. Hans låtar, som han benämner som "Socially conscious Americana", tar dig med på upptäcksresor utmed det stora och lilla han iakttagit under sin färd. Låtar som i sin nakna ärlighet känns som de var skrivna just för dig.

Lyssna på "Just a Short Time" ovan, om vad som verkligen är viktigt i våra liv!

Hör vad han i "The Numbers Song" har att säga om att man i hans hemland spenderar 500 millioner dollars varje dag på krig:Och hur han beskriver "Your Wondrous Eyes" så att man ser sin älskades ögon framför sig:Steves musik är knappast lättillgänglig, den förutsätter att du lyssnar. Men hans finurliga gitarrspel och melodier, samt hans engagerade något ärrade röst gör att du snart sitter där helt närvarande, men ändå drömmande, som om han skriver och spelar bara för dig.


Några länkar:
Steve Noonans hemsida - endast här kan du beställa hans nya skivor!
Hemifrån - här finns en biografi och fler låtar. Samt mycket annat värt att upptäcka!
Home Entertainment - ett mycket uppskattande porträtt.

1 kommentar:

 1. Translated into English:
  Steve Noonan – after 40 years

  Steve Noonan attended the same school as Jackson Browne and Greg Copeland, and Jackson has said that he was like a mentor. Steve was also the first of the three friends to get a record deal in 1967. But disagreements with producer Paul Rothchild (known from producing Doors and Janis Joplin) meant that the LP did not become what Steve wanted. It was released anyway, but nothing happened. It was finally reissued on CD a few years ago. The album contained his own songs and several of Jackson Browne's early still unreleased songs and a song they wrote together.

  It took 40 years for Steve Noonan to record his next album. During those 40 years he continued writing songs, playing in the streets and in smaller places, and he accumulated life experience and developed his own style. When he released his second album it was under totally different conditions. Now it became just what Steve wanted it to be. His songs, which he catagorizes as "Socially conscious Americana", takes you on an journey among the large and small things he observed during his path through life. Songs that in their naked honesty feels like they were written just for you.

  Listen to "Just A Short Time" above, about what is really important in our lives!

  Hear what he in "The Numbers Song" has to say about the fact that his country spends 500 million dollars every day on war:

  And how he describes "Your Wondrous Eyes" making you see your loved one's eyes right in front of you:

  Steve's music is hardly easy accessible, it requires that you really listen . But his impressive guitar playing and his melodies, and his commitment in his voice, makes you totally present, but still dreaming, as if he writes and plays just for you.

  Some links:
  Steve Noonan's website - only here you can order his new discs!
  Home - with a biography and more songs. And much more worthwhile to discover!
  Home Entertainment - a very appreciative portrait.

  SvaraRadera